Πίνακας συχνότητας καθαρισμού απαγωγής κουζίνας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό TR 19 κατασκευαστών συστημάτων εξαερισμού.

Ενδεδειγμένη συχνότητα καθαρισμού

Πολύ συχνή χρήση 12-16 ώρες/ημέρα Ανά 3 μήνες
Συχνή χρήση 6-12 ώρες/ημέρα Ανά 6 μήνες
Ελαφρά χρήση 2-6 ώρες/ημέρα Ανά 12 μήνες

Τί είναι πιο σημαντικό από την ψυχική ηρεμία που επέρχεται από τη γνώση ότι η επιχείρησή σας λειτουργεί με ασφαλή και πιστοποιημένα πρότυπα;

Κάθε χρόνο αναφέρονται χιλιάδες πυρκαγιές που οφείλονται στα λίπη που συσσωρεύονται στον εξαερισμό των εστιατορίων, με το συνολικό κόστος των ζημιών από ακίνητα στην Ευρώπη να πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια Ευρώ!

H BMS Technologies Hellas μπορεί να σας βοηθήσει να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από αυτές τις πυρκαγιές.

e-max.it: your social media marketing partner